XLII Sesja Rady Gminy Secemin

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 marca 2023

Sesja Rady Gminy  Secemin Nr XLII (na żywo)

POSTANOWIENIE

Przewodniczącego Rady Gminy Secemin
w sprawie zwołania XLII sesji Rady Gminy Secemin.

Na podstawie art.20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2023 r. poz.40)

zwołuję
na dzień 15 marca 2023 roku o godz. 900
w sali narad Urzędu Gminy Secemin
XLII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Seceminz następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
5. Zamknięcie XLII sesji Rady Gminy Secemin.