Remont dróg w Gabrielowie i Seceminie.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 stycznia 2018

W listopadzie i grudniu br. Gmina Secemin wyremontowała dwie drogi gminne w Gabrielowie i Seceminie. Droga w Gabrielowie została wyremontowana na długości 540 metrów na przełomie listopada i grudnia br.

Remont drogi był możliwy dzięki wolnym środkom finansowym jakie znalazły się w budżecie gminy na koniec roku. Koszt realizacji inwestycji wyniósł około 165 tys. zł i został pokryty w całości z środków własnych gminy. Droga została wyremontowana przez Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Sp. z o.o. Sp. k. Droga Secemin-Marianów została wyremontowana na długości 1,25 km w grudniu br. Remont drogi był możliwy dzięki pozyskaniu przez Gminę Secemin w listopadzie br. dotacji z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i nawalnych deszczy. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 398 tys. zł z czego dotacja z w/w programu wyniosła 315 tys. zł. Droga została wyremontowana przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „KAMI”.

W tym roku Gmina Secemin planowała również wyremontować ul. Kościelną w Seceminie wraz z chodnikiem na długości 300 metrów oraz drogę prowadzącą do dworca w Żelisławiczkach na długości 321 metrów. Pierwsza inwestycja nie została zrealizowana ze względu na warunki pogodowe oraz prowadzony remont drogi Secemin-Marianów, natomiast druga z uwagi na planowaną rozbiórkę dworca kolejowego przez PKP. Obie inwestycje zostaną zrealizowane wiosną 2018 r.

Warto podkreślić, że 2017 rok jest kolejnym rokiem ofensywy drogowej jaką Gmina Secemin prowadzi w tej kadencji. W obecnym roku udało się wyremontować sześć dróg gminnych w miejscowościach Gabrielów, Psary-Kolonia, Secemin, Wola Czaryska, Celiny, Zwlecza. Łączna długość dróg wyniosła 4,74 km. Koszt wykonania wymienionych dróg to 1,257 mln z czego pozyskane dofinansowanie zewnętrzne wyniosło 789 tys. zł.

Ponadto Gmina Secemin wspólnie z Powiatem Włoszczowskim wyremontowała drogę powiatową o długości 2 km od wiaduktu w Ropocicach do Wałkonów Dolnych. Wartość tej inwestycji wyniosła 479 tys. zł z czego udział Gminy Secemin wyniósł 50%.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie