Jesteś tutaj: Start / Strona główna / Ogłoszenie

Ogłoszenie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 czerwca 2018

Wójt Gminy Secemin informuje, że w dniu 27-06-2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Secemin (ul. Struga 2, 29-145 Secemin, pok. 5A) zostały wyłożone karty i protokoły inwentaryzacyjne następujących nieruchomości:

 

- działki nr 100/3, 140, 557, 750, 751, 1143/2, 1328, 2051/2, wszystkie obręb Brzozowa,

- działki nr 140, 141, 513/4, 513/5, 513/6, 513/18, 513/30, 513/32, 513/33, 513/34, 513/35, 513/36, 513/37, 513/38, 513/39, 513/40, wszystkie obręb Czaryż,

- działki nr 265, 266/5, 266/6, 266/7, 266/8, 267/2, 267/3, 268, 269/2, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 283, 285, 286, 288, 290, 294, wszystkie obręb Dąbie,

- działki nr 17/2, 19/2, 22/2, 52/2, 54/2, 64/2, 66/2, 125, 162, 163, 185/2, 187, 188, 195/2, 199/2, 321, 322/1, 380, 489, 492, 493, 597, 604, 618, 638, 649, 652, 679, 799, 818, wszystkie obręb Wałkonowy Dolne,

- działki nr 20, 39, 59, 67, 81/1, 81/3, 86, 97, 169, 170, 190, 191, 194, 195, 1.347, 348, 349, 390, 468, 469, 617, 689, 690, 703, 704, 717, 761, 763, 767, 800, 801, 869, 909, 918, wszystkie obręb Krzepin,

- działki nr 182/1, 291, 343, wszystkie obręb Wałkonowy Górne,

- działki nr 17, 18, 36, 37, 110, 113, 169, 170, 180/2, 189, 219, 240, 244, 265, 280/4, 285, 286/1, 300, 314, 385, 435, wszystkie obręb Wola Czaryska,

- działki nr 120, 721, 723, 727, 730, 736, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 748, 752, 763, 765/2, 770/2, 770/3, 770/5, 770/6, 770/8, 772, 773, 774, 776, 777, 779, 780, 781, 782, 783, 785, 787, 790, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 799, 800, 801, 806, 808, 809, 810/2, 811, 812, 813/2, 813/3, 815/2, 815/3, 817, 818/2, 818/3, 819, 820, 821, 822/1, 822/3, 824/2, 824/3, 825/2, 833, 1.834, 835/2, 843, 845, wszystkie obręb Wola Wolica,

- działki nr 167, 220, 367, 368, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 389, 390, 391, 392, 394, 395, 397, 398, 400, 402, 403, 414 ,415, wszystkie obręb Zwlecza,

- działki nr 1, 2, 3, 8, 21, 43, 70, 85, 86, 87, 88, 113, 137, 138, 152, 157, 162, 183, 189, 190, 198, 199, 200, 201, 250, 304, 337, 341, 351, 365, 367, 391, 392, 395, 398, 432, 477, 492, 497, 503, 525, 537,554, 586, 587, 592, 595, 619, 620, 631, 639, 660, 710, 719, 720, 726, 740, 743, 750, 773, 785, 804, 806, 824, 832, 873, 878, 879, 880, 891, 892, 893, 894. 895, 896, 906, 940, 943, 947, 954, 957, 1047, 1051, 1062, 1087, 1088, 1097, 1134, 1135, 1136, 1181, 1182, 1274/2, 1281, 1284, 1285, 1286, 1288, wszystkie obręb Żelisławice,

- działki nr 46/1, 47, 373/10 wszystkie obręb Żelisławiczki.

Przedmiotowe karty i protokoły inwentaryzacyjne zostały także zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Secemin w zakładce „Komunikaty i ogłoszenia”, podzakładce „Komunalizacja mienia”.

Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w kartach i protokołach inwentaryzacyjnych mienia, mogą zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej do dnia 27-07-2018 r. Po upływie tego terminu Komisja podejmie działania w celu komunalizacji (przejęcia na własność) przez Gminę Secemin przedmiotowych nieruchomości.

 

Wójt Gminy Secemin

Tadeusz Piekarski

Galeria

  • Powiększ zdjęcie