Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Secemin.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 września 2018

W 2017 roku Gmina Secemin złożyła wniosek o Urzędu Marszałkowskiego ubiegając się o środki finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w ramach działania „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”. Wniosek pod nazwą „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Secemin” uzyskał pozytywną ocenę i został zakwalifikowany do wsparcia finansowego w kwocie ponad 2 mln złotych. 

W wyniku rozpisanego w grudniu 2017 roku, a rozstrzygniętego w lutym br. przetargu wyłoniono wykonawcę powyższego zadania firmę Przedsiębiorstwo Budowlane „Częstobud”, która zaoferowała najniższą cenę na realizację tych prac w łącznej kwocie 3 927 077,05 zł.

Powyższe przedsięwzięcie dotyczy termomodernizacji:

- budynku Szkoły Podstawowej w Seceminie – wartość 1 589 303,04 zł

- budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach – wartość 713 941,32 zł

- budynku Ośrodka Zdrowia w Seceminie - wartość 1 037 702,32 zł

- budynku Urzędu Gminy Secemin – wartość 586 130,37 zł

W dniu 12 marca 2018 roku została podpisana umowa z wykonawcą, a prace rozpoczęły się w m-cu kwietniu. Zakres tych prac obejmuje m.in. docieplenie dachów, docieplenie ścian, wykonanie izolacji fundamentów, wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania, wymianę starej stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie budynków, montaż paneli fotowoltaicznych oraz wymianę instalacji oświetleniowej w budynkach.

Na obecną chwilę najbardziej zaawansowane są prace na obiektach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach, gdzie wykonano już prace termomodernizacyjne ścian zewnętrznych i dachu, elewację ścian, wymianę starej stolarki okiennej oraz trwa montaż instalacji centralnego ogrzewania. Wykonano też izolację przeciwwodną i termiczną fundamentów. Znacznie zaawansowane są również prace w budynku Urzędu Gminy Secemin gdzie wykonano ocieplenie dachu, ścian, pomalowano ściany, a obecnie trwają prace montażowe instalacji centralnego ogrzewania. W obiektach Szkoły Podstawowej w Seceminie wykonano ocieplenie i elewację sali gimnastycznej, ocieplenie stropodachów na sali gimnastycznej i stołówki. Obecnie trwają prace ocieplenia budynku głównego oraz montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania.

W toku prowadzonych prac budowlanych zachodzą potrzeby wykonania robót dodatkowych, na które gmina będzie musiała przeznaczyć dodatkowe środki własne. Roboty dodatkowe wynikają z dużej mierze z konieczności napraw dachów, schodów, wymiany okien na poddaszach, malowania dachów, co nie wpisuje się w  działania termomodernizacji, ale jest konieczne do wykonania ze względów estetycznych i gospodarczych.

Wstępnie szacowana wartość prac dodatkowych opiewa na kwotę ok 300 tys. zł, co spowoduje że cała inwestycja powinna zamknąć się w kwocie 4 mln 300 tys. złotych. Jednakże mając na uwadze fakt że dzięki tej inwestycji budynki użyteczności publicznej naszej Gminy będą nie tylko bardziej przyjazne środowisku (niższa emisja spalin, niższe koszty ogrzewania), ale również zyskają nowy, estetyczny wygląd Gmina decyduje się na poniesienie tych kosztów.

Należy dodać, że według audytów energetycznych przeprowadzonych dla potrzeb złożenia wniosku do RPO Województwa Świętokrzyskiego oszczędności finansowe jakie powstaną po przeprowadzeniu ocieplenia budynków, a tym samym niższym zużyciu energii elektrycznej i cieplnej będą wynosić ponad 100 tys. zł rocznie.

Termin zakończenia prac  termomodernizacyjnych szkół i Urzędu Gminy Secemin to wrzesień 2018 r., a w budynku Ośrodka Zdrowia w Seceminie prace zakończą się jesienią przyszłego roku.

 

 

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie