Nowoczesna edukacja w wiejskich szkołach

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 listopada 2018

Komputery najnowszej generacji wraz z oprogramowaniem edukacyjnym trafią do 79 szkół w ramach projektu „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego”. Jego wartość to prawie 5 milionów złotych, z czego ponad 3,5 miliona pochodzi z RPOWŚ. Do projektu przystąpiło 49 gmin z obszarów strategicznej interwencji, czyli obszarów o najtrudniejszym dostępnie do usług publicznych.

W piątek, 16 listopada Agata Binkowska, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego wręczyła umowy przedstawicielom samorządów, które biorą udział w tym projekcie.Program zakłada wyposażenie pracowni komputerowych w 79 szkołach województwa. Wszystkie placówki otrzymają kompleksowe zestawy komputerowe z obsługą sieci radiowej Wi-Fi, systemem operacyjnym, pakietem biurowym i oprogramowaniem antywirusowym.
– Kilka lat temu w ramach podobnego programu wyposażaliśmy szkoły w komputery i tablice multimedialne. Ale wiadomo, że technika idzie naprzód i ten sprzęt jest już przestarzały.
Dziś bez dostępu do Internetu i wykorzystania najnowszych technologii, edukacja na wysokim poziomie nie jest możliwa. Co jest bardzo ważne w tym projekcie – zakupione komputery będą mogły współpracować z Ogólnopolską Siecią Edukacyjną w dużej mierze przy wykorzystaniu sieci szerokopasmowej. – powiedziała Agata Binkowska.
Liderem projektu i koordynatorem działań związanych z przygotowaniem i wdrożeniem projektu „e-Pracownie WŚ” jest samorząd województwa, a gminy są jego partnerami.
– Dzięki temu, że samorządy są partnerami projektu, mogliśmy te komputery kupować bez VAT –u. W ten sposób za zaoszczędzone pieniądze zamiast planowanych 1000 komputerów, mogliśmy zakupić 1400 – poinformował Andrzej Sztokfisz, zastępca dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego.
Ten projekt jest kontynuacją poprzednich – „Nauczyciel XXI wieku”, „Fascynujący świat nauki” czy „Klasa interaktywna”. Ich realizacja polegała na tym, że szkoły otrzymywały sprzęt, na przykład tablice multimedialne, ale równocześnie towarzyszyły temu szkolenia dla nauczycieli.
– W ramach tego projektu będziemy szkolić nauczycieli informatyki i przedmiotów matematyczno – przyrodniczych w celu rozwijania ich kompetencji kluczowych, szczególnie cyfrowych. Głęboko wierzę, że po tych szkoleniach nauczyciele będą mogli prowadzić ciekawe zajęcia z wykorzystaniem sprzętu komputerowego – mówił Jacek Wołowiec, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

W sumie w ramach projektu przeszkolonych zostanie 160 nauczycieli. Szkolenia rozpoczną się 1 grudnia. Program przewiduje trzy spotkania po 6 godzin. Mają się one zakończyć 21 grudnia. Realizacja projektu pozwoli na poprawę dostępności do infrastruktury informatycznej w szkołach podstawowych z obszarów wiejskich. Będzie też narzędziem do wyrównywania różnic w dostępie i w jakości edukacji w województwie świętokrzyskim.

Źródło: https://www.swietokrzyskie.pro/nowoczesna-edukacja-w-wiejskich-szkolach/

Gmina Secemin zgłosiła do projektu Szkołę Podstawową w Seceminie oraz Zespół Szkolno - Przedszkolny w Żelisławicach. Nasz wniosek uzyskał pozytywną ocenę i otrzymaliśmy dofinansowanie w kwotach 89 064,00 zł z funduszy Unii Europejskiej a 5937,60 zł – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego. Całość projektu opiewa na wartość 118 752 zł. Wkład własny gminy to 23 750,40 zł. W ramach tych środków zostanie zakupionych 25 komputerów do pracowni informatycznej w szkole w Seceminie i 12 dla szkoły w Żelisławicach.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie