Zabytki 2023 – nabór wniosków

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 marca 2023

Wójt Gminy Secemin ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji w roku 2023 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Gminy Secemin.

Nabór wniosków trwa do dnia 30 marca 2023 r.

Wnioski w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem: „wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku” należy składać w sekretariacie Gminy Secemin do godziny 14:00 dnia 30 marca 2023 r.:

Urząd Gminy Secemin
ul. Struga 2
29 – 145 Secemin

Pliki do pobrania