Budowa oczyszczalni ścieków w Międzylesiu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 maja 2023

W miesiącu kwietniu na szeroką skalę rozpoczęły się prace na jednej z najważniejszych i największych inwestycji gminy Secemin ostatnich lat, jaką jest budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Międzylesie.

Zadaniem jej będzie uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach  Międzylesie, Żelisławiczki i Żelisławice. Chociaż przetarg na budowę oczyszczalni wyłonił wykonawcę w roku ubiegłym ( jesień 2022 r.) to wielkość i zakres inwestycji wymagał wielu miesięcy przygotowań do jej realizacji. Niezbędne materiały i specjalistyczne urządzenia były kompletowane od jesieni ubiegłego roku, a obecnie nastał czas intensywnych prac budowlano – montażowych.

Poniżej zamieszczamy krótką informację i charakterystykę budowanej oczyszczalni. Na tę chwilę będzie to oczyszczalnia o wielkości 400 RLM ( obsługująca Międzylesie i Żelisławiczki), posiadająca przepustowość Qdmax.= 60m3/dobę, a jej ciąg technologiczny obejmie: pompownie ścieków surowych, sitopiaskownik, studnie rozprężne, studnie rewizyjne, zbiornik pośredni wyposażony w pompy dozujące ścieki na ciągi tarczowych złóż biologicznych. Zbiornik ze złożem tarczowym składał się będzie z czterech stref: osadnika wstępnego, dwóch oddzielnych części oczyszczania biologicznego  (złoża tarczowe ) i osadnika wtórnego. Ścieki po przejściu przez wszystkie strefy odprowadzone będą poprzez studnię przepływową do rzeki Knapówka.

Wyżej opisana oczyszczalnia pracująca w technologii tzw. „obrotowych złóż tarczowych” nie będzie posiadać energochłonnych dmuchaw, co przy dzisiejszych cenach energii czynić  ją będzie tanią w eksploatacji. Sumaryczne zapotrzebowanie mocy przyłączeniowej nie przekroczy 11 kW.

Całkowity koszt budowy w/w oczyszczalni opiewa na kwotę 5 001 180,00 zł, z czego 3 275 904,72 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, a 1 725 275,72 zł pokryje z własnych środków gmina Secemin. Wykonawcą tej inwestycji  jest firma „Ekokanwood” Czyszczoń i Półtorak Sp. J. z siedzibą w Nowym Korczynie. Zakończenie prac planowane jest na jesień br.

            Poniżej przedstawiamy fotorelację z dotychczasowego postępu robót, która będzie sukcesywnie aktualizowana. 

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie