Jesteś tutaj: Start / Strona główna / INFORMACJA

INFORMACJA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 maja 2023

Informuję, że dnia 16 maja 2023 r. o godzinie 10:00 w sali sesyjnej w Urzędzie Gminy Secemin odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

 

Planowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego gminy.
  3. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie wykonania budżetu gminy Secemin w 2022 r.
  4. Omówienie oraz zaopiniowanie wykonania budżetu gminy Secemin za 2022 rok i przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium, lub nie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Secemin z tytułu wykonania budżetu gminy za 2022 r.
  5. Sprawy bieżące.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

        /-/ Łukasz Baran

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie