GMINA SECEMIN

XLVIII nadzwyczajana Sesja Rady Gminy Secemin

15 września 2023

15 września 2023 roku o godz. 9.00

https://secemin.posiedzenia.pl/?action=live

 

 

Secemin, 12.09.2023 r.    RA.0002.9.2023P O S T A N O W I E N I E
Przewodniczącego Rady Gminy Secemin
w sprawie zwołania XLVIII sesji Rady Gminy Secemin.Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.)


z w o ł u j ę
na dzień 15 września 2023 roku o godz. 900
w sali narad Urzędu Gminy Secemin
XLVIII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Secemin

z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023-2030;
- zmian budżetu Gminy Secemin na 2023 rok.
5. Zamknięcie XLVIII sesji Rady Gminy Secemin.