Informacja o nieruchomościach przeznaczonych do dzierżawy, najmu lub użyczenia.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 grudnia 2018

Wójt Gminy Secemin na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami informuje, że został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Secemin, które zostały przeznaczone do dzierżawy, najmu lub użyczenia.

Szczegółowy wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu lub użyczenia, znajduje się:

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Secemin (ul. Struga 2, 29-145 Secemin),

- w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Secemin (dział majątek gminy, zakładka przetargi, podzkładka dzierżawy i najem) na stronie internetowej http://www.secemin.eobip.pl,

- w ogłoszeniu zamieszczonym na stronie internetowej http://www.secemin.pl/,

- na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach Gminy Secemin.

 

Osoby zgłaszające jakiekolwiek roszczenia do nieruchomości wyszczególnionych w wykazie zobowiązane są do poinformowania o tym fakcie Urzędu Gminy Secemin (ul. Struga 2, 29-145 Secemin) do 18 stycznia 2019 r. pod rygorem pominięcia roszczeń.

 

Wszelkie informacje o wykazie można także uzyskać pod numerem (034) 399-57-41.

 

Wójt Gminy Secemin

Tadeusz Piekarski