GMINA SECEMIN

KOMUNIKAT

10 stycznia 2019

Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie informuje,

że prowadzone są całodobowe dyżury podczas zimowego utrzymania dróg powiatowych.

Zgłoszenia w wyżej wymienionym zakresie należy kierować do dyżurnego pod numer telefonu: 41 39 41 023 (wewnętrzny – 26).