I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własnośćGminy Secemin

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 lipca 2019

Na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) o gospodarce nieruchomościami, Wójt Gminy Secemin, informuje, że został ogłoszony
I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Secemin.

 

Na przedmiot przetargu składają się m.in. działki zlokalizowane na terenie miejscowości Bichniów oraz Secemin, przeznaczone w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz zabudowę zagrodową, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków, jako:

Lp.

Nr działki

Obręb

Powierzchnia (ha)

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium

1.

654

0002 Bichniów

0,1000

20 300

2 000

2.

491/3

0013 Secemin

0,0400

6 100

600

3.

1671/3

0013 Secemin

0,1344

35 600

4 000

4.

1671/4

0013 Secemin

0,1302

34 500

4 000

5.

1671/5

0013 Secemin

0,1319

33 800

4 000

6.

1671/6

0013 Secemin

0,1345

33 200

4 000

7.

1671/7

0013 Secemin

0,1345

33 200

4 000

8.

1671/8

0013 Secemin

0,1499

38 300

4 000

9.

1671/9

0013 Secemin

0,1415

36 200

4 000

10.

1671/10

0013 Secemin

0,1216

32 200

4 000

Działki, które leżą w miejscowości Secemim, znajdują się w dogodnej i cichej lokalizacji. W pobliżu znajduje się nowowybudowane przedszkole, szkoła podstawowa, urząd gminy oraz ośrodek zdrowia. Działki te posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej
z możliwością przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Mając na uwadze, że działki te mają przeznaczenie budowlane, Gmina Secemin wraz z zagospodarowaniem tych nieruchomości przez nabywców, podejmie działania mające na celu podniesienie standardów dojazdu do zakupionych posesji.

Osoby zainteresowane zakupem, powinny do dnia 23 sierpnia 2019 r. wpłacić wadium w kwotach wskazanych w tabeli na rachunek bankowy Gminy Secemin nr 59 8276 1026 2102 0000 0303 0005 Bank Spółdzielczy Koniecpol o. Secemin.

Szczegółowe informacje o wszystkich nieruchomościach objętych przetargiem oraz zasady i warunki postępowania znajdują się w ogłoszeniu zamieszczonym na:

  1. Stronie internetowej www.secemin.pl
  2. Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Secemin – zakładka Majątek Gminy – pod zakładką
  3. Tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Secemin,
  4. Tablicach ogłoszeń w sołectwach Gminy Secemin.

 

Przetargi zostaną przeprowadzone 30 sierpnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Secemin od godz. 10:00.Wszelkie informacje o przetargach można także uzyskać pod numerem (034) 399-57-41.