Połączenie wodociągów w miejscowości Secemin i Zwlecza

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 września 2019

Na przełomie lipca i sierpnia Gmina Secemin realizowała inwestycję pn.: „Budowa odcinka wodociągu – połączenie wodociągów w miejscowości Secemin i Zwlecza”.

Zadanie wykonała Firma Handlowa Export-Import Ryszard Bujak z Włoszczowy, która została wyłoniona w wyniku przeprowadzonego przetargu. Długość wybudowanego odcinka wodociągu wynosi około 1,7 km, a wartość inwestycji to ponad 220 tys. zł. i została sfinansowana z środków własnych gminy. Wodociąg wykonano rurociągiem z rur HDPE 110 metodą przewiertu sterowanego, dzięki któremu zminimalizowano ingerencję w nawierzchniowe elementy pasa drogowego. W dniu 10.09.2019 r. dokonano odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji odcinka wodociągu w miejscowości Secemin-Zwlecza. Dzięki przeprowadzanej inwestycji, w przypadku wystąpienia awarii lub zanieczyszczeń ujęcia w Kuczkowie nowo wybudowany wodociąg zapewni dostęp wody z ujęcia w Seceminie. Problem z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę, na skutek wystąpienia bakterii e-coli, który miał miejsce w poprzednich latach został rozwiązany. Ponadto dzięki połączeniu wodociągów działki przyległe do drogi gminnej zostały uzbrojone w sieć wodociągową dla zaopatrzenia w wodę do celów pitnych, gospodarczych i p-poż.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie