Ulica Jędrzejowska kolejnym wyremontowanym odcinkiem drogi na terenie Gminy Secemin

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 września 2019

23 września oficjalnie oddano do użytku wyremontowany odcinek ulicy Jędrzejowskiej w Seceminie.

 

Zakończona inwestycja objęła remont ulicy na odcinku 257 mb i polegała na: wykonaniu  frezowania istniejącej nawierzchni jezdni, jej  oczyszczeniu i skropieniu emulsją. Następnie wykonano wyrównanie jezdni mieszanką mineralno – bitumiczną i położono nową nawierzchnię. Ponadto wymieniono uszkodzone i spękane krawężniki oraz obrzeża betonowe przy istniejącym chodniku drogowym, wyregulowano studzienki kanalizacyjne oraz zawory wodociągowe. 

Remont drogi gminnej wykonał Zakład Budowlano - Drogowy DUKT Sp. z o.o. S.k.
 z siedzibą we Włoszczowie
wybrany w trybie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego.

Dofinansowanie na remont tego odcinka drogi gmina uzyskała z Programu Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowita wartość naszej inwestycji wynosi 86 741,84 zł, dofinansowanie stanowi 60 719,00 zł, a pozostałą część pokryje gmina z własnego budżetu.

W przekazaniu do użytku wyremontowanego fragmentu drogi wzięli udział:

 • Tadeusz Piekarski - Wójt Gminy Secemin,
 • Justyna Łochowska – Kucharek – Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej,
 • Izabela Drążkiewicz – Podinspektor ds. gospodarki przestrzennej i komunalnej,
 • Michał Kij – Kierownik Robót,
 • Bogdan Mędrala – Inspektor Nadzoru.

Nowa droga z pewnością polepszy warunki życia mieszkańców, którzy na co dzień borykali się
z nierówną nawierzchnią.

 

Ponadto Gmina w sierpniu br. złożyła wniosek do Urzędu Wojewódzkiego na przebudowę dalszego odcinka ulicy Jędrzejowskiej. Wniosek obecnie podlega ocenie merytorycznej. W przypadku uzyskania dofinansowania inwestycja planowana jest do realizacji w 2020 r. 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie