Odnawialne źródła energii dla mieszkańców

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 lipca 2019

W piątek 12 lipca 2019 roku w Kluczewsku miało miejsce podpisanie umowy na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu ,,Zielona energia dla mieszkańców w gminach: Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin”.

W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczyli wójtowie i skarbnicy czterech w/w gmin, które w partnerstwie przystąpiły do projektu. Przetarg na wykonanie tej inwestycji wygrały firmy: Ekoen PV Sp. z o.o  z Dąbrowy Górniczej - wyróżniająca się doświadczeniem w montażu fotowoltaiki oraz FlexipowerGroup Sp z o.o. - specjalizująca się w montażu solarnych systemów grzewczych.

Łącznie w tych gminach powstanie 138 szt. solarnych systemów grzewczych oraz 126 szt. instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej. Ta wspólna inicjatywa jednostek samorządu terytorialnego związana jest z działaniami w celu zmniejszenia emisji CO₂, a także zwiększenia poziomu produkcji energii cieplnej i energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Dzięki wybudowaniu instalacji OZE u mieszkańców gmin, obejmujących instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne, uda się osiągnąć wymierne korzyści w postaci poprawy jakości powietrza oraz redukcji dwutlenku węgla.

W najbliższych dniach z Mieszkańcami, którzy zakwalifikowali się do projektu zostaną podpisane aneksy do umowy z Gminą.
Kolejnym krokiem będzie przygotowanie przez firmy Ekoen PV Sp. z o.o   i FlexipowerGroup Sp z o.o dokumentacji projektowej, po czym nastąpi montaż instalacji na posesjach. W celu ustalenia terminów tych działań pracownicy w/w firm będą się kontaktować z mieszkańcami.
Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec roku 2019.

Ogólna wartość przedsięwzięcia to 3 258 792 zł., z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 1 755 534 zł., a wkład własny beneficjenta projektu to 1 503 258 zł.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie