Jesteś tutaj: Start / Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

23 listopada 2023

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Secemin z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 roku”

Ogłoszenie

20 lutego 2024

w sprawie konsultacji projektu ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Secemin na 2024 rok”

Zaproszenie

27 października 2023

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Secemin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 roku”
Uwagi proszę przesyłać na adres Urząd Gminy Secemin, ul. Struga 2, 29-145 Secemin, lub drogą mailową na adres: gmina@secemin.pl do dnia  20 listopada 2023 r. na załączonym formularzu.

Ogłoszenie

5 października 2021

w sprawie konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Secemin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku”

Czytaj więcej o: Ogłoszenie

Ogłoszenie

7 października 2022

 w sprawie konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Secemin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku”

Czytaj więcej o: Ogłoszenie
Przejdź do - Raport z konsultacji społecznych

Raport z konsultacji społecznych

8 marca 2022

Raport z realizacji procesu konsultacji społecznych

25 listopada 2021

Ogłoszenie

5 października 2021

w sprawie konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Secemin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku”

Prezentacje z konsultacji społecznych z dnia 10.07.2021 r.

9 sierpnia 2021

Zaproszenia na otwarte konsultacje społeczne dot. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Prezstrzennego - w m. Secemin i Kuczków

21 czerwca 2021