Konkursy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Zarządzenie

Zarządzenie

7 marca 2018

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury i sportu z programem profilaktycznym wśród dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Secemin

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu

21 kwietnia 2017

Zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. oceny i wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu

14 kwietnia 2017

Ogłoszenie

4 kwietnia 2017

w sprawie zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowej

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury i sportu z programem profilaktycznym wśród dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Secemin w 2017 roku

22 marca 2017

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu

14 marca 2017

Sprawozdanie z oceny ofert

13 marca 2017

Zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. oceny i wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu

7 marca 2017

Ogłoszenie

13 lutego 2017

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury i sportu z programem profilatycznym wśród dzieci i młoddzieży zamieszkałych na terenia gminy Secemin w 2017 roku

10 lutego 2017