Konkursy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do -  ZARZĄDZENIE NR 8/2023 WÓJTA GMINY SECEMIN z dnia 31 stycznia 2023 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2023 WÓJTA GMINY SECEMIN z dnia 31 stycznia 2023 r.

31 stycznia 2023

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 zadań publicznych w zakresie: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Secemin”

ZARZĄDZENIE NR 9/2022 WÓJTA GMINY SECEMIN z dnia 16 marca 2022 r.

16 marca 2022

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku w obszarze  Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Secemin.

Zarządzenie Nr 8/2022 Wójta Gminy Secemin z dnia 11 marca 2022 r.

11 marca 2022

w sprawie powołania komisji do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych

Przejdź do - Ogłoszenie dot. naboru do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert w 2022 r. na realizację zadań publicznych

Ogłoszenie dot. naboru do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert w 2022 r. na realizację zadań publicznych

1 marca 2022
Przejdź do - Zarządzenie Nr 7/2022 Wójta Gminy Secemin z dnia 16 lutego 2022 r.

Zarządzenie Nr 7/2022 Wójta Gminy Secemin z dnia 16 lutego 2022 r.

16 lutego 2022

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 zadań publicznych w zakresie: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Secemin”

Przejdź do - Zarządzenie Nr 20/2021 Wójta Gminy Secemin z dnia 30 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 20/2021 Wójta Gminy Secemin z dnia 30 marca 2021 r.

30 marca 2021

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Secemin”.

Przejdź do - Zarządznie Nr 19/2021 Wójta Gminy Secemin z dnia 29 marca 2021 roku

Zarządznie Nr 19/2021 Wójta Gminy Secemin z dnia 29 marca 2021 roku

29 marca 2021

w sprawie: powołania komisji ds. oceny i wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie w zakresie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Secemin”.

Przejdź do - Ogłoszenie dot. naboru do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert w 2021 r. na realizację zadania publicznego

Ogłoszenie dot. naboru do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert w 2021 r. na realizację zadania publicznego

17 marca 2021
Przejdź do - Zarządznie Nr 18/2021 Wójta Gminy Secemin z dnia 5 marca 2021 roku

Zarządznie Nr 18/2021 Wójta Gminy Secemin z dnia 5 marca 2021 roku

5 marca 2021

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 zadań publicznych w zakresie: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży
z terenu Gminy Secemin”

Przejdź do - Zarządznie Nr 16/2021 Wójta Gminy Secemin z dnia 3 marca 2021 roku

Zarządznie Nr 16/2021 Wójta Gminy Secemin z dnia 3 marca 2021 roku

3 marca 2021

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Secemin”