Finansowane ze środków zewnętrznych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

„Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenia bazy dydaktycznej w placówkach oświatowych Gminy Secemin”

11 czerwca 2019

 

4 czerwca 2019 r. Gmina Secemin podpisała umowę z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie projektu p.n.: „Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenia bazy dydaktycznej w placówkach oświatowych Gminy Secemin”. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”
Osi VII „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

 

Czytaj więcej o: „Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenia bazy dydaktycznej w placówkach oświatowych Gminy Secemin”

Zmiana nawierzchni drogi w miejscowości Żelisławiczki

25 maja 2018

Zmiana nawierzchni dróg w miejscowościach Secemin, Psary-Kolonia, Kuczków, Krzepice, Czaryż.

30 marca 2018

Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Secemin

14 września 2017

Zmiana nawierzchni drogi w miejscowości Bichniów

22 sierpnia 2017

Zmiana nawierzchni drogi w miejscowości Czaryż

22 sierpnia 2017

Zmiana nawierzchni drogi w miejscowości Żelisławice - Nadolnik

22 sierpnia 2017

Budowa przedszkola oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej szansą na zwiększenie upowszechniania edukacji przedszkolnej na terenie gminy wiejskiej Secemin

30 maja 2017