Jesteś tutaj: Start / Transmisja ON-LINE

Transmisja ON-LINE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

XXXVIX sesja Rady Gminy Secemin

28 grudnia 2022

XXXVIII sesja Rady Gminy Secemin

30 listopada 2022

XXXVII sesja Rady Gminy Secemin

27 października 2022

XXXVI sesja Rady Gminy Secemin

28 września 2022

XXXV sesja Rady Gminy Secemin

25 sierpnia 2022

XXXIV sesja Rady Gminy Secemin

15 czerwca 2022

XXXIII sesja Rady Gminy Secemin

8 czerwca 2022

XXXII sesja Rady Gminy Secemin

23 maja 2022

POSTANOWIENIE

Przewodniczącego Rady Gminy Secemin
w sprawie zwołania XXXII sesji Rady Gminy Secemin.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz.559)

zwołuję
na dzień 23 maja 2022 roku o godz. 900
w sali narad Urzędu Gminy Secemin
XXXII sesję Rady Gminy Secemin

z następującym porządkiem obrad:Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Przyjęcie porządku obrad.
1. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy Secemin.
2. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
3. Przyjęcie raportu z realizacji „Programu ochrony środowiska dla Gminy Secemin na lata 2018-2024” za lata 2020-2021.
Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Secemin za rok 2021.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Włoszczowskiemu;
- określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Secemin dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych
i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone
w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadania;
- uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2022;
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Secemin na lata 2022-2028;
- zmian budżetu gminy Secemin na 2022 rok;
- wyrażenia zgody na ustanowienie na prawie użytkowania wieczystego działek nr 1289/5 i nr 1289/6 obręb 00019 Żelisławice – nieodpłatnych
i nieograniczonych w czasie służebności gruntowych.
5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2021 rok.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zamknięcie XXXII sesji Rady Gminy Secemin.

XXXI sesja Rady Gminy Secemin

13 kwietnia 2022

XXX sesja Rady Gminy Secemin

28 lutego 2022

Pliki do pobrania