Podatki i opłaty/akcyza

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Klauzula informacyjna

27 marca 2019

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

5 października 2016

Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym gospodarstwa rolnego

5 października 2016

Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu z podatkiem lub stwierdzające stan zaległości

5 października 2016

Umorzenie zaległości podatkowych, odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetek za zwłokę w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz podatku leśnym.

5 października 2016

Ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

5 października 2016

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

5 października 2016

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

5 października 2016

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

5 października 2016

Podatek leśny od osób fizycznych

5 października 2016