XLIII Sesja Rady Gminy Secemin

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 marca 2023

Sesja Rady Gminy  Secemin Nr XLIII (na żywo)

 

RA.0002.4.2023      Secemin, 22.03.2023 r.


POSTANOWIENIE

Przewodniczącego Rady Gminy Secemin
w sprawie zwołania XLIII sesji Rady Gminy Secemin.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40)
zwołuję
na dzień 31 marca 2023 roku o godz. 1000
w sali narad Urzędu Gminy Secemin
XLIII sesję Rady Gminy Seceminz następującym porządkiem obrad:
Otwarcie sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Gminy.
Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Gminy.
Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Gminy.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
- przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Zawady w Seceminie;
- likwidacji Szkoły Podstawowej w Żelisławicach;
- likwidacji Publicznego Przedszkola w Żelisławicach;
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023-2030
- zmian budżetu Gminy Secemin na 2023 rok;
- przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Secemin.
Wolne wnioski i informacje.
Zamknięcie XLIII sesji Rady Gminy Secemin.

Materiały na sesję