Nabory wniosków o dofinasowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa ogłoszone przez Instytucję Pośredniczącą, czyli Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 lutego 2024

 


Instytucją Zarządzającą programem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program ten został przygotowywany z myślą o kontynuacji wsparcia dla sektora
rybactwa w Polsce, udzielanego ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), wdrażanego za pośrednictwem Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014–2020).
Budżet nowego programu to blisko 732 mln euro.
Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury w stosunku: 70% (środki UE) i 30% (budżet państwa).
Jest skierowany do:
1. podmiotów prowadzących działalność w zakresie rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego, chowu i hodowli ryb, przetwarzania i obrotu
produktami rybołówstwa i akwakultury,
2. Rybackich Lokalnych Grup Działania,

3.  organizacji rybackich, organizacji zrzeszających producentów akwakultury, organizacji producentów ryb, związków, stowarzyszeń fundacji i organizacji
pożytku publicznego realizujących statutowe działania w zakresie rybactwa,
4. branżowych instytutów badawczych oraz placówek edukacyjnych kształcących na kierunkach rybackich (w tym szkoły ponadpodstawowe i uczelnie),
5. administracji.

Wnioski o dofinansowanie w programie można składać wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego, w aplikacji WOD2021: https://wod.cst2021.gov.pl/, na formularzu udostępnionym przez ARiMR.