Trzy dotacje z Programu „BONUS” dla stowarzyszeń z naszej gminy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 lipca 2018

W dniu 22 czerwca 2018 roku zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu „BONUS Między Nidą a Pilicą”.  Celem - już VII edycji tego konkursu - jest wsparcie organizacji pozarządowych działających na obszarze Lokalnej Grupy Rybackiej „Między Nidą a Pilicą” w realizowanych przez nie działaniach.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na konkurs wynosiła 28 500 zł. W dniu 26 czerwca 2018 roku odbyło się posiedzenie Zarządu LGR, mające na celu rozpatrzenie złożonych wniosków. W wyniku przeprowadzonej oceny do dofinansowania wybrano 21 operacji.

Z terenu Gminy Secemin dotację w kwocie 1 500 złotych każda otrzymały trzy stowarzyszenia:

  • Stowarzyszenie Inicjatyw „SPINACZ” na zadanie pn. „Poprawa estetyki miejsc publicznych w Seceminie”, które zakłada poprawę wyglądu terenu wokół „krzyża milenijnego”, znajdującego się naprzeciw Szkoły Podstawowej w Seceminie (poprzez odbudowę zniszczonego chodnika) oraz wyglądu fosy okalającej teren fortalicji.
  • Stowarzyszenie Aktywna Szkoła na zadanie pn. „Poprawa estetyki miejsc religijnych i patriotycznych”, które przewiduje wycięcie starych, zniszczonych krzewów wokół
    „krzyża milenijnego” oraz nasadzenie w ich miejsce nowych i kolorowych – odpowiednio dobranych przez architekta krajobrazu.
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Bichniowie na zadanie pn. „Bichniów 1943-2018 – pamiętamy”. Zadanie polega na poprawie estetyki wokół pomnika upamiętniającego tzw. „krwawą niedzielę” w Bichniowie. Obecny stan pomnika z czerwonego piaskowca, który otoczony jest wysokimi tujami, jest zdecydowanie niezadowalający. W związku z przypadającą w tym roku 75 rocznicą tego tragicznego wydarzenia oraz setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości planowane jest dokonanie poprawy estetyki wokół tego obiektu poprzez odnowienie pomnika (tj. jego oczyszczenie i impregnację), a także odświeżenie (pomalowanie) ogrodzenia.

Przewidywany czas realizacji tych zadań to sierpień – wrzesień tego roku.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie